Help with using this page
Romans 16:3-24

3Ἀσπάσασθε Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 4οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν, 5καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας εἰς Χριστόν. 6ἀσπάσασθε Μαριάμ, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ὑμᾶς. 7ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν Χριστῷ. 8ἀσπάσασθε Ἀμπλιᾶτον τὸν ἀγαπητόν μου ἐν κυρίῳ. 9ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου. 10ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου. 11ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ. 12ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ. ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ. 13ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. 14ἀσπάσασθε Ἀσύγκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμῆν, Πατροβᾶν, Ἑρμᾶν καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς. 15ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ Ὀλυμπᾶν καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους. 16Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ.

wife cheated on me read husband cheat
go reasons women cheat go
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
viagra free coupon go prescription drug discount cards
prescription card discount site discount prescription drug cards
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
flutamide flutamida acne flutamida
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
prescription discount coupon cialis coupons and discounts cialis 2015 coupon
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

17Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε ποιοῦντας, καὶ ἐκκλίνετε ἀπ’ αὐτῶν· 18οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσι τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων. 19 γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο· ἐφ’ ὑμῖν οὖν χαίρω, θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν. 20 δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
when women cheat why people cheat read
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
sildenafil citrate link keflex 500mg
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
printable coupons for cialis go prescription coupon
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
apranax compendium click apranax 550
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

21Ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου. 22ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ. 23ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ξένος μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ἀδελφός.

when women cheat website read
married men who cheat with men click My wife cheated on me
online coupons for walgreens open northwest pharmacy coupon code
prescription discount coupon free with coupons prescription drug cards
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
amitriptyline afbouwen open amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat

24 χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν.

My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
my boyfriend cheated on me with a guy click read
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
prescription coupon link free viagra samples coupon
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
post abortion discounts and coupons abortion deadline
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
free cialis coupon cialis discounts coupons discount drug coupons
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
kamagra gold go kamagra
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
triatec hct 10 read triatec hct 10
wer54w66sf32re2
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
viagra viagra online viagra online

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos