Help with using this page
Romans 14:1-23

14:1Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. 2ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. 3 ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, δὲ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω, θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. 4σὺ τίς εἶ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ κύριος στῆσαι αὐτόν.

why men have affairs how many women cheat on their husbands go
read here cheat women women cheat on their husbands
click open wife cheated on me
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
the best spy app mealmixer.com android tracking software
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods

5Ὃς μὲν κρίνει ἡμέραν παρ’ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν· ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω· 6 φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ. καὶ ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει, εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ θεῷ· καὶ μὴ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ ἐσθίει, καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ.

My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
viagra size website how to maximize effect of viagra
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
read here go women cheat on their husbands
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
walgreens deals this week link coupons free
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
viagra free coupon go prescription drug discount cards
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
cialis coupons online read discount card prescription
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
motilium 1mg/ml click motilium eureka
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

7Οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ, καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει· 8ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τῷ κυρίῳ ἀποθνῄσκομεν. ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν. 9εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
My wife cheated on me website dating sites for married people
my husband cheated on me why married men cheat click
click open wife cheated on me
second trimester abortion stories click abortion pill information
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
post abortion discounts and coupons abortion deadline
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
ribavirin wiki click ribavirin dozu
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

10Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ θεοῦ, 11γέγραπται γάρ· Ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ. 12ἄρα ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει.

wife cheated on me read husband cheat
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
coupon for free cialis go cialis.com coupon
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
viagra viagra kupovina viagra online
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
priligy hinta priligy apteekki priligy
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

13Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν· ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ σκάνδαλον. 14οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι’ ἑαυτοῦ· εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν. 15εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. μὴ τῷ βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανεν. 16μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν. 17οὐ γάρ ἐστιν βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ· 18 γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων τῷ Χριστῷ εὐάρεστος τῷ θεῷ καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις. 19ἄρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. 20μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ. πάντα μὲν καθαρά, ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι. 21καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ἀδελφός σου προσκόπτει σκανδαλίζεται ἀσθενεῖ· 22σὺ πίστιν ἣν ἔχεις κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. μακάριος μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν δοκιμάζει· 23 δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
read here cheat women women cheat on their husbands
click open wife cheated on me
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
married men who cheat with men click My wife cheated on me
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
prescription discount coupons click viagra coupon code
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
cialis dosage patton cialis dosing guide
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
kamagra gold go kamagra
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
viagra viagra wiki viagra online

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos