Help with using this page
Revelation 2:1-17

2:1Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
the best spy app mealmixer.com android tracking software
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
prescription discount coupon go prescription drug cards
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion facts link cheap abortion
cialis coupons online read discount card prescription
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
viagra viagra koktel viagra online
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2

2Οἶδα τὰ ἔργα σου, καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους, καὶ οὐκ εἰσίν, καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς· 3καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐ κεκοπίακες. 4ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκες. 5μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας, καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι, καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. 6ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, κἀγὼ μισῶ. 7 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ.

my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
wifes that cheat redirect redirect
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
prescription card discount site discount prescription drug cards
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
flutamide flutamida acne flutamida
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill getting an abortion pill abortion pill methods
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze

8Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει πρῶτος καὶ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν·

what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
motilium koupit motilium motilium cena
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

9Οἶδά σου τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ. 10μηδὲν φοβοῦ μέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. 11 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
why do guys cheat link cheat on my wife
will my wife cheat again catching a cheater husbands who cheat
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
prescription coupon link free viagra samples coupon
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
cialis 20 cialis 20 cialis 20
kamagra gold kamagra jelly kamagra
apranax compendium apranax compendium apranax 550
cialis 2015 coupon transfer prescription coupon coupon for cialis
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum

12Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν·

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
wife cheated on me read husband cheat
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
i dream my husband cheated on me cheat women read here
second trimester abortion stories click abortion pill information
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
coupons for cialis 2016 cialis coupon card coupon prescription
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
kamagra gold go kamagra
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat

13Οἶδα ποῦ κατοικεῖς, ὅπου θρόνος τοῦ Σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀντιπᾶς, μάρτυς μου, πιστός μου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ’ ὑμῖν, ὅπου Σατανᾶς κατοικεῖ. 14ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι· 15οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Νικολαϊτῶν ὁμοίως. 16μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ’ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. 17 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ λαμβάνων.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
free prescription cards discount go prescription discounts cards
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
coupon prescription go coupons prescriptions
apranax compendium apranax compendium apranax 550
cheap cialis go cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos