Help with using this page
Philemon 1:1-25

1:1Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ Τιμόθεος ἀδελφὸς Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν 2καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ’ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ· 3χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

My wife cheated on me website dating sites for married people
when women cheat why people cheat read
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
rite aid coupon codes read rite aid store locator
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
abortion facts link cheap abortion
cialis coupons online read discount card prescription
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
cialis.com coupon click coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

4Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, 5ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 6ὅπως κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς Χριστόν· 7χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ.

my husband cheated on me why married men cheat click
why men have affairs what makes people cheat go
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
will my wife cheat again read husbands who cheat
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
sildenafil citrate click keflex 500mg
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
cialis 20 cialis 20 cialis 20
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
viagra site viagra online
flutamide open flutamida
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

8Διό, πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον, 9διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ10παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς Ὀνήσιμον, 11τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον, 12ὃν ἀνέπεμψά σοι αὐτόν, τοῦτ’ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα· 13ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου, 14χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον· 15τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς, 16οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
why men have affairs click go
my boyfriend cheated on me with a guy click read
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
read natural abortion does abortion pill work
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
prescription card discount site discount prescription drug cards
cialis 20 cialis 20 cialis 20
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125

17Εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ. 18εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα· 19ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις. 20ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ. 21πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ λέγω ποιήσεις. 22ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν, ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν.

My wife cheated on me website dating sites for married people
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
read generic viagra cialis levitra cheap online
I cheated on my wife link read
second trimester abortion stories link abortion pill information
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women who like to cheat women affair why husband cheat on their wife
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free prescription cards discount go prescription discounts cards
printable coupons for cialis link prescription coupon
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
ribavirin wiki site ribavirin dozu
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum
viagra viagra wiki viagra online
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

23Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 24Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί μου.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
I cheated on my wife link read
women cheat on men how many guys cheat my boyfriend cheated on me with a guy
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
the best spy app mealmixer.com android tracking software
walgreens deals this week link coupons free
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
free cialis coupon click prescription drugs coupons
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
coupon prescription go coupons prescriptions
kamagra gold go kamagra
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze

25 χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν.

My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
I cheated on my wife link read
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
wifes that cheat redirect redirect
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos