Help with using this page
Matthew 6:25-7:14

25Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν· μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 26ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 27τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; 28καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν· οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν· 29λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 30εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 31μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες· Τί φάγωμεν; · Τί πίωμεν; · Τί περιβαλώμεθα; 32πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 33ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 34μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, γὰρ αὔριον μεριμνήσει αὑτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ κακία αὐτῆς.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
the best spy app click android tracking software
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
sildenafil citrate link keflex 500mg
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg

7:1Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· 2ἐν γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν. 3τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; 4 πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου· Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ; 5ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.

click read here women who love to cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
when women cheat why people cheat read
read here go women cheat on their husbands
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
will my wife cheat again read husbands who cheat
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
ribavirin wiki click ribavirin dozu
cheap cialis read cialis
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
post abortion achieveriasclasses.com abortion is wrong
wer54w66sf32re2
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

6Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
read click here does abortion pill work
click link wife cheated on me
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
printable coupons for cialis go prescription coupon
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
cialis coupons online site cialis free coupon
post abortion nearest abortion clinic abortion is wrong
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
vermox cijena vermox vermox suspenzija

7Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 8πᾶς γὰρ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. 9 τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει υἱὸς αὐτοῦ ἄρτονμὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 10 καὶ ἰχθὺν αἰτήσειμὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; 11εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.

ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
cheat on husband go why most women cheat
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
my husband cheated read what is infidelity
prescription discount coupon free with coupons prescription drug cards
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
apranax compendium click apranax 550
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
motilium 1mg/ml open motilium eureka
cialis.com coupon click coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

12Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν νόμος καὶ οἱ προφῆται.

my husband cheated on me why married men cheat click
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
second trimester abortion stories link abortion pill information
will my wife cheat again read husbands who cheat
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
sildenafil citrate link keflex 500mg
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
abortion facts link cheap abortion
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
cialis.com coupon click coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
motilium koupit motilium motilium cena
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze

13Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα πύλη καὶ εὐρύχωρος ὁδὸς ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς· 14ὅτι στενὴ πύλη καὶ τεθλιμμένη ὁδὸς ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
My wife cheated on me website dating sites for married people
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
wifes that cheat dating for married men redirect
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
kamagra gold go kamagra
viagra viagra koktel viagra online
motilium 1mg/ml click motilium eureka
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos