Help with using this page
Matthew 18:1-20

18:1Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες· Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; 2καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν 3καὶ εἶπεν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 4ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· 5καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife I cheated on my wife read
why men have affairs what makes people cheat go
go reasons women cheat go
testing for aids astrobix.com hiv symptoms in men
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
walgreens deals this week click coupons free
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
abortion facts link cheap abortion
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
cialis 20 cialis 20 cialis 20
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
motilium koupit motilium motilium cena
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

6Ὃς δ’ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. 7οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.

My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
wife cheated on me read husband cheat
click read here women who love to cheat
when women cheat website read
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
walgreens deals this week click coupons free
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
post abortion discounts and coupons abortion deadline
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
voltaren végbélkúp click voltaren forte
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol

8Εἰ δὲ χείρ σου πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν χωλόν, δύο χεῖρας δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 9καὶ εἰ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
wife cheated on me read husband cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
read here go women cheat on their husbands
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
sildenafil citrate link keflex 500mg
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
kamagra gold go kamagra
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
cialis prodej cialis cialis a alkohol
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

10Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 12τί ὑμῖν δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον; 13καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 14οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων.

read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
husband cheated how many men have affairs how to cheat on wife
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor

15Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· 16ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα· 17ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὸν τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ἐθνικὸς καὶ τελώνης. 18ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ. 19Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 20οὗ γάρ εἰσιν δύο τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.

wifes that cheat why do husbands cheat redirect
cheat on husband go why most women cheat
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
ribavirin wiki site ribavirin dozu
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
vermox cijena vermox vermox suspenzija
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos