Help with using this page
Mark 9:30-10:12

30Κἀκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ· 31ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. 32οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
cheat on husband go why most women cheat
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
flutamide open flutamida
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

33Καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναούμ. καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς· Τί ἐν τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε; 34οἱ δὲ ἐσιώπων, πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ τίς μείζων. 35καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. 36καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς· 37Ὃς ἂν ἓν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται· καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
when women cheat why people cheat read
I cheated on my wife read here read
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
click link wife cheated on me
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
walgreens deals this week link coupons free
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
voltaren végbélkúp click voltaren forte
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
cialis prodej cialis cialis a alkohol
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
viagra viagra wiki viagra online
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription

38Ἔφη αὐτῷ Ἰωάννης· Διδάσκαλε, εἴδομέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν. 39 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Μὴ κωλύετε αὐτόν, οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με· 40ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ’ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν. 41Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματι ὅτι χριστοῦ ἐστε, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
click how to cheat on wife wife cheated on me
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
why do guys cheat link cheat on my wife
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
prescription coupon link free viagra samples coupon
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
kamagra gold kamagra jelly kamagra
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol

42Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν. 43Καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν· καλόν ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. 45καὶ ἐὰν πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν· καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν. 47καὶ ἐὰν ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν· καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, 48ὅπου σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
viagra size website how to maximize effect of viagra
testing for aids astrobix.com hiv symptoms in men
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol

49Πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται. 50καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα, καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
read generic viagra in the united states online
read where to buy abortion pill does abortion pill work
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
prescription card discount site discount prescription drug cards
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
cialis prodej cialis generika cialis a alkohol
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription

10:1Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
viagra size website how to maximize effect of viagra
read click here does abortion pill work
wifes that cheat dating for married men redirect
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
coupon for free cialis go cialis.com coupon
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
triatec hct 10 read triatec hct 10
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping

2Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν. 3 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωϋσῆς; 4οἱ δὲ εἶπαν· Ἐπέτρεψεν Μωϋσῆς βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι. 5 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην· 6ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς· 7ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 8καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία σάρξ· 9 οὖν θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
wifes that cheat dating for married men redirect
why do guys cheat click cheat on my wife
viagra coupons 2016 prescription card viagra discount coupons
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
apranax compendium click apranax 550
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
priligy hinta priligy thailand priligy

10Καὶ εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν. 11καὶ λέγει αὐτοῖς· Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται ἐπ’ αὐτήν, 12καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ ἄλλον μοιχᾶται.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
wife cheated on me redirect husband cheat
my husband cheated on me redirect click
when women cheat why people cheat read
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos