Help with using this page
Mark 8:11-9:1

11Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ, ζητοῦντες παρ’ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν. 12καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει· Τί γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. 13καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν.

go reasons women cheat go
wifes that cheat redirect redirect
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
prescription card discount site discount prescription drug cards
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
cialis 20 cialis 20 cialis 20
coupon prescription go coupons prescriptions
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
priligy hinta priligy apteekki priligy

14Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ’ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. 15καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων· Ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου. 16καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχουσιν. 17καὶ γνοὺς λέγει αὐτοῖς· Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν; 18ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ μνημονεύετε 19ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε; λέγουσιν αὐτῷ· Δώδεκα. 20ὅτε καὶ τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε; καὶ λέγουσιν αὐτῷ· Ἑπτά. 21καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Οὔπω συνίετε;

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
go reasons women cheat go
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
walgreens deals this week xn--blog-ooa.ch coupons free
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
wer54w66sf32re2
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
vermox cijena vermox vermox suspenzija

22Καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαϊδάν. καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται. 23καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης, καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα αὐτόν· Εἴ τι βλέπεις; 24καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν· Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας. 25εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ διέβλεψεν καὶ ἀπεκατέστη καὶ ἐνέβλεπεν τηλαυγῶς ἅπαντα. 26καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ λέγων· Μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
My wife cheated on me website dating sites for married people
my boyfriend cheated on me with a guy click read
click open wife cheated on me
second trimester abortion stories click abortion pill information
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
my husband cheated read what is infidelity
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

27Καὶ ἐξῆλθεν Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας Καισαρείας τῆς Φιλίππου· καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς· Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; 28οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, καὶ ἄλλοι Ἠλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι εἷς τῶν προφητῶν. 29καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς· Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς Πέτρος λέγει αὐτῷ· Σὺ εἶ χριστός. 30καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
viagra size website how to maximize effect of viagra
wifes that cheat redirect redirect
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
can i take clomid after a miscarriage canitake.net can i take clomid after a miscarriage
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
kamagra gold open kamagra
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

31Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι· 32καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. καὶ προσλαβόμενος Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ. 33 δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐπετίμησεν Πέτρῳ καὶ λέγει· Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
the best spy app mealmixer.com android tracking software
why married men have affairs read women love to cheat
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
prescription discount coupon go prescription drug cards
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription

34Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου σώσει αὐτήν. 36τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 9:1καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
walgreens deals this week click coupons free
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
prescription coupon coupons prescriptions free viagra samples coupon
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
flutamide flutamida plm flutamida
triatec hct 10 click triatec hct 10
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos