Help with using this page
Mark 12:38-13:13

38Καὶ ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν· Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 39καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις, 40οἱ κατεσθίοντες τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
wifes that cheat dating for married men redirect
i dream my husband cheated on me cheat women read here
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
stories of little sex forced sex change stories kaltens sex stories
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
triatec hct 10 read triatec hct 10
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon

41Καὶ καθίσας κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶς ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον· καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά· 42καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο, ἐστιν κοδράντης. 43καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χήρα αὕτη πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν τῶν βαλλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον· 44πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον, αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον αὐτῆς.

click infidelity women who love to cheat
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
read natural abortion does abortion pill work
married men who cheat with men click My wife cheated on me
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
the best spy app click android tracking software
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
cialis coupons online read discount card prescription
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
voltaren végbélkúp click voltaren forte
ribavirin wiki click ribavirin dozu
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
2015 cialis coupon free cialis samples coupon prescription coupon card
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms

13:1Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ· Διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί. 2καὶ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
wife cheated on me redirect husband cheat
my husband cheated on me redirect click
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
cialis.com coupon discount card for prescription drugs copay cards for prescription drugs
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
cialis dosage patton cialis dosing guide
flutamide flutamida acne flutamida
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods

3Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ἐπηρώτα αὐτὸν κατ’ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας· 4Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα. 5 δὲ Ἰησοῦς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς· Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ· 6πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 7ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω τὸ τέλος. 8ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ’ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, ἔσονται λιμοί· ἀρχὴ ὠδίνων ταῦτα.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
will my wife cheat again read husbands who cheat
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
viagra viagra koktel viagra online
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
triatec hct 10 read triatec hct 10
cialis discounts coupons site coupon for cialis
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

9βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς· παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 10καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. 11καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, ἀλλ’ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 12καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς· 13καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
I cheated on my wife link read
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
go dating for married go
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
testing for aids site hiv symptoms in men
cheat on husband go why most women cheat
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
cialis sample coupon drug coupons cialis.com coupon
cialis dosage patton cialis dosing guide
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
flutamide flutamida plm flutamida
cialis.com coupon go coupon for free cialis
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
vermox cijena vermox tablete nuspojave vermox suspenzija
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos