Help with using this page
Luke 21:1-28

21:1Ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους. 2εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο, 3καὶ εἶπεν· Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι χήρα πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλεν· 4πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
click infidelity women who love to cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
second trimester abortion stories link abortion pill information
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
online coupons for walgreens open northwest pharmacy coupon code
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
cialis coupons online read discount card prescription
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
cialis.com coupon click coupon for free cialis
triatec hct 10 click triatec hct 10
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray

5Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται εἶπεν· 6Ταῦτα θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται.

viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
wifes that cheat redirect redirect
i dream my husband cheated on me cheat women read here
testing for aids site hiv symptoms in men
sildenafil citrate link keflex 500mg
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
cheap cialis go cialis
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
priligy hinta priligy thailand priligy

7Ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες· Διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι; 8 δὲ εἶπεν· Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες· Ἐγώ εἰμι καί· καιρὸς ἤγγικεν· μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 9ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ’ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. 10τότε ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ’ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, 11σεισμοί τε μεγάλοι καὶ κατὰ τόπους λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
women cheat on men how many guys cheat my boyfriend cheated on me with a guy
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
free cialis coupon click prescription drugs coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
triatec hct 10 read triatec hct 10
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

12Πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ’ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου· 13ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον. 14θέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι, 15ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 16παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, 17καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. 18καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται. 19ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
prescription discount coupons click viagra coupon code
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
free prescription cards discount go prescription discounts cards
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon

20Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἰερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἐρήμωσις αὐτῆς. 21τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν, 22ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα. 23οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις· ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ, 24καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα, καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
wife cheated on me read husband cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
read click here does abortion pill work
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
testing for aids site hiv symptoms in men
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion facts link cheap abortion
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
wer54w66sf32re2
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
viagra viagra wiki viagra online
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

25Καὶ ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου, 26ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 27καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 28ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἀπολύτρωσις ὑμῶν.

why men have affairs click go
wifes that cheat redirect redirect
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
cheap cialis go cialis
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos