Help with using this page
Luke 18:18-43

18Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 19εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς θεός. 20τὰς ἐντολὰς οἶδας· Μὴ μοιχεύσῃς, Μὴ φονεύσῃς, Μὴ κλέψῃς, Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 21 δὲ εἶπεν· Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος μου. 22ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 23 δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη, ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 24Ἰδὼν δὲ αὐτὸν Ἰησοῦς εἶπεν· Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσπορεύονται· 25εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
my husband cheated read what is infidelity
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
prescription discount coupon free with coupons prescription drug cards
discount prescriptions coupons free prescription discount cards prescription discounts cards
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
abortion facts link cheap abortion
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
omeprazole effet secondaire omeprazole prix omeprazole posologie
post abortion nearest abortion clinic abortion is wrong
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription

26Εἶπαν δὲ οἱ ἀκούσαντες· Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 27 δὲ εἶπεν· Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
viagra size website how to maximize effect of viagra
why men have affairs what makes people cheat go
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
viagra coupon pfizer prescription coupon viagra coupons printable
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
acetazolamide symptoms acetazolamide migraine acetazolamide symptoms

28Εἶπεν δὲ Πέτρος· Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι. 29 δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν γυναῖκα ἀδελφοὺς γονεῖς τέκνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 30ὃς οὐχὶ μὴ ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.

my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis 20 cialis 20 cialis 20
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
apranax compendium click apranax 550
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
viagra viagra wiki viagra online
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

31Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς· Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου· 32παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται, 33καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. 34καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
my boyfriend cheated on me with a guy click read
testing for aids site hiv symptoms in men
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
motilium 1mg/ml open motilium eureka
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
ribavirin wiki click ribavirin dozu
flutamide open flutamida
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

35Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν. 36ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο· 37ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς Ναζωραῖος παρέρχεται. 38καὶ ἐβόησεν λέγων· Ἰησοῦ υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με. 39καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με. 40σταθεὶς δὲ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν· 41Τί σοι θέλεις ποιήσω; δὲ εἶπεν· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 42καὶ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἀνάβλεψον· πίστις σου σέσωκέν σε. 43καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν θεόν. καὶ πᾶς λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
wife cheated on me redirect husband cheat
my husband cheated on me redirect click
when women cheat why people cheat read
I cheated on my wife read here read
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
cialis 20 cialis 20 cialis 20
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis generika cialis a alkohol
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
viagra bilie.org viagra online
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos