Help with using this page
Luke 10:13-37

13Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν. 14πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ὑμῖν. 15καὶ σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως τοῦ ᾅδου καταβιβασθήσῃ.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
wife cheated on me read husband cheat
click read here women who love to cheat
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
cvs sales today read cvs sales
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
cheap cialis go cialis
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray

16 ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με.

My wife cheated on me my wife cheated now what dating sites for married people
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
when women cheat why people cheat read
what causes women to cheat link how many women cheat
read where to buy abortion pill does abortion pill work
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
coupon prescription go coupons prescriptions
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

17Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα δύο μετὰ χαρᾶς λέγοντες· Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. 18εἶπεν δὲ αὐτοῖς· Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. 19ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ. 20πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
I cheated on my wife read here read
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
my husband cheated open what is infidelity
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
free prescription cards discount go prescription discounts cards
rifaximin rifaximine prix rifaximine
triatec hct 10 read triatec hct 10
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
costs of abortion site how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch

21Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν· Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 22πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν υἱὸς εἰ μὴ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν πατὴρ εἰ μὴ υἱὸς καὶ ἐὰν βούληται υἱὸς ἀποκαλύψαι.

viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife I cheated on my wife read
my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
sildenafil citrate link keflex 500mg
naltrexone pill click sildenafil citrate 130mg
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

23Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ’ ἰδίαν εἶπεν· Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες βλέπετε. 24λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
read generic viagra cialis levitra cheap online
when women cheat why women cheat with married men read
read where to buy abortion pill does abortion pill work
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
click how to cheat on wife wife cheated on me
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
cialis 20 cialis 20 cialis 20
voltaren végbélkúp click voltaren forte
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
viagra viagra koktel viagra online
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

25Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν λέγων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 26 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 27 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 28εἶπεν δὲ αὐτῷ· Ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
My wife cheated on me website dating sites for married people
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
go reasons women cheat go
what causes women to cheat link how many women cheat
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
discount coupons for viagra prescription discount coupons viagra coupon 2016
cialis 20 cialis 20 cialis 20
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
viagra site viagra online
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill

29 δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον; 30ὑπολαβὼν δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχὼ καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ. 31κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν· 32ὁμοίως δὲ καὶ Λευίτης κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν. 33Σαμαρίτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ’ αὐτὸν καὶ ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη, 34καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. 35καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν· Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ τι ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. 36τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; 37 δὲ εἶπεν· ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς· Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.

My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
wife cheated on me redirect husband cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
go wife cheaters go
click open wife cheated on me
i dream my husband cheated on me cheat women read here
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
prescription discount coupon free with coupons prescription drug cards
naltrexone pill click sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
post abortion discounts and coupons abortion deadline
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
cialis prodej cialis cialis a alkohol
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
viagra bilie.org viagra online
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos