Help with using this page
Jude 1:1-25

1:1Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν θεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς· 2ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
my husband cheated on me why married men cheat click
why men have affairs click go
online coupons for walgreens johnlien.com northwest pharmacy coupon code
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
sildenafil citrate link keflex 500mg
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
prescription coupon link free viagra samples coupon
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
vermox cijena vermox vermox suspenzija

3Ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει. 4παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι.

go reasons women cheat go
read click here does abortion pill work
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
printable coupons for cialis go prescription coupon
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
viagra viagra online viagra online
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription

5Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ὑμᾶς ἅπαξ πάντα, ὅτι Ἰησοῦς λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν, 6ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν· 7ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.

my husband cheated on me why married men cheat click
when women cheat why people cheat read
I cheated on my wife read here read
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
click link wife cheated on me
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
motilium 1mg/ml click motilium eureka
cialis.com coupon go coupon for free cialis
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

8Ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν, κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν. 9 δὲ Μιχαὴλ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωϋσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλὰ εἶπεν· Ἐπιτιμήσαι σοι κύριος. 10οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται. 11οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κόρε ἀπώλοντο. 12οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευωχούμενοι, ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα, 13κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται οἷς ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
i dream my husband cheated on me cheat women read here
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
the best spy app mealmixer.com android tracking software
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
post abortion discounts and coupons abortion deadline
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
viagra viagra koktel viagra online
ribavirin wiki site ribavirin dozu
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

14Προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ Ἑνὼχ λέγων· Ἰδοὺ ἦλθεν κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ, 15ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πάντας τοὺς ἀσεβεῖς περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ’ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. 16οὗτοί εἰσιν γογγυσταί, μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
go reasons women cheat go
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
the best spy app mealmixer.com android tracking software
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
prescription coupon link free viagra samples coupon
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
prescription card discount site discount prescription drug cards
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
cialis 20 cialis 20 cialis 20
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
cialis.com coupon go coupon for free cialis
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete kako se piju
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

17Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· 18ὅτι ἔλεγον ὑμῖν· Ἐπ’ ἐσχάτου χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν. 19οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες. 20ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι, 21ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 22καὶ οὓς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους, 23οὓς δὲ σῴζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
click infidelity women who love to cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
read here go women cheat on their husbands
read click here does abortion pill work
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
the best spy app click android tracking software
walgreens deals this week click coupons free
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
viagra coupons 2016 blog.affordablecomfort.biz viagra discount coupons
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
cheap cialis read cialis
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
flagyl jarabe mattnichols.co.uk flagyl 125
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
viagra bilie.org viagra online
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

24Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει 25μόνῳ θεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν δόξα μεγαλωσύνη κράτος καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
read here cheat women women cheat on their husbands
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
read click here does abortion pill work
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
My girlfriend cheated on me blacktomflint.ca unfaithful spouse
the best spy app mealmixer.com android tracking software
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
viagra coupon pfizer open viagra coupons printable
discount prescriptions coupons free prescription discount cards prescription discounts cards
prescription card discount site discount prescription drug cards
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos