Help with using this page
Ephesians 6:1-24

6:1Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν κυρίῳ, τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον· 2τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, 3ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς.

vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
coupon for free cialis go cialis.com coupon
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
rifaximin rifaximine prix rifaximine
wer54w66sf32re2
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg

4Καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλὰ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
married men who cheat with men click My wife cheated on me
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
online coupons for walgreens walgreen coupon code photo northwest pharmacy coupon code
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
azithromycin 500mg rifaximin levaquin 500mg
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

5Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ Χριστῷ, 6μὴ κατ’ ὀφθαλμοδουλίαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ’ ὡς δοῦλοι Χριστοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ἐκ ψυχῆς 7μετ’ εὐνοίας δουλεύοντες, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις, 8εἰδότες ὅτι ἕκαστος, ἂν ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο κομίσεται παρὰ κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
women that cheat link cheaters caught
will my wife cheat again read husbands who cheat
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
coupon for free cialis prescription drug coupons cialis.com coupon
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
rifaximin rifaximine prix rifaximine
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

9Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωπολημψία οὐκ ἔστιν παρ’ αὐτῷ.

what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
I cheated on my wife link read
women who like to cheat madsmoller.com why husband cheat on their wife
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
pfizer viagra coupons open viagra.com coupons
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
motilium 1mg/ml open motilium eureka
triatec hct 10 read triatec hct 10
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
coupons for prescription drugs cialis 2015 coupon drug coupons

10Τοῦ λοιποῦ ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 11ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· 12ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 13διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. 14στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, 15καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, 16ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ πεπυρωμένα σβέσαι· 17καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ἐστιν ῥῆμα θεοῦ, 18διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων, 19καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου 20ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι.

buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
wife cheated on me redirect husband cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
why do guys cheat link cheat on my wife
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
rite aid coupon codes mesutcakir.com.tr rite aid store locator
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg

21Ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ’ ἐμέ, τί πράσσω, πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ, 22ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
go dating for married go
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
second trimester abortion stories link abortion pill information
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
cialis 20 cialis 20 cialis 20
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
free prescription cards discount discount coupons for prescriptions prescription discounts cards
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
cialis prodej cialis cialis a alkohol
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

23Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 24 χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
read here cheat women women cheat on their husbands
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
why do guys cheat keelingconsulting.com cheat on my wife
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
coupon prescription go coupons prescriptions
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos