Help with using this page
Acts 9:26-43

26Παραγενόμενος δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς· καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν, μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής. 27Βαρναβᾶς δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. 28καὶ ἦν μετ’ αὐτῶν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος εἰς Ἰερουσαλήμ, παρρησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου, 29ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς· οἱ δὲ ἐπεχείρουν ἀνελεῖν αὐτόν. 30ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
prescription discount coupons click viagra coupon code
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

31 μὲν οὖν ἐκκλησία καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη, καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνετο.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me website dating sites for married people
click infidelity women who love to cheat
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
read here go women cheat on their husbands
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
post abortion discounts and coupons abortion deadline
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
kamagra gold go kamagra
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill
acetazolamide symptoms acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
vermox cijena vermox bez recepta vermox suspenzija
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

32Ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδα. 33εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Αἰνέαν ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττου, ὃς ἦν παραλελυμένος. 34καὶ εἶπεν αὐτῷ Πέτρος· Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ· καὶ εὐθέως ἀνέστη. 35καὶ εἶδαν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδα καὶ τὸν Σαρῶνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον.

risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
women that cheat link cheaters caught
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
viagra coupons 2016 prescription card viagra discount coupons
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
types of abortions read how long can you wait to have an abortion
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms

36Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· αὕτη ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. 37ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν· λούσαντες δὲ ἔθηκαν αὐτὴν ἐν ὑπερῴῳ. 38ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες· Μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν· 39ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ’ αὐτῶν οὖσα Δορκάς. 40ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας Πέτρος καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν· Ταβιθά, ἀνάστηθι. δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ἀνεκάθισεν. 41δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. 42γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ’ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τὸν κύριον. 43ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι ἐν Ἰόππῃ παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ.

wife cheated on me read husband cheat
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
click infidelity women who love to cheat
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
why do guys cheat link cheat on my wife
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
viagra free coupon go prescription drug discount cards
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
free cialis coupon click prescription drugs coupons
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos