Help with using this page
Acts 28:1-31

28:1Καὶ διασωθέντες τότε ἐπέγνωμεν ὅτι Μελίτη νῆσος καλεῖται. 2οἵ τε βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν, ἅψαντες γὰρ πυρὰν προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα καὶ διὰ τὸ ψῦχος. 3συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων τι πλῆθος καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα ἀπὸ τῆς θέρμης ἐξελθοῦσα καθῆψε τῆς χειρὸς αὐτοῦ. 4ὡς δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον· Πάντως φονεύς ἐστιν ἄνθρωπος οὗτος ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης δίκη ζῆν οὐκ εἴασεν. 5 μὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν· 6οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν. ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον, μεταβαλόμενοι ἔλεγον αὐτὸν εἶναι θεόν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
I cheated on my wife link read
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
will my wife cheat again read husbands who cheat
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
why married men have affairs read women love to cheat
rite aid coupon codes read rite aid store locator
cvs sales today read cvs sales
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
lamisil 1 lamisil cream lamisil cream
neurontin diskuze pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin diskuze
viagra viagra online viagra online

7Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν. 8ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίῳ συνεχόμενον κατακεῖσθαι, πρὸς ὃν Παῦλος εἰσελθὼν καὶ προσευξάμενος ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν. 9τούτου δὲ γενομένου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο, 10οἳ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς τὰς χρείας.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online i need to buy the abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
sildenafil citrate click keflex 500mg
viagra coupon pfizer viagra coupons online coupons for drugs
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
voltaren krem nedir voltaren voltaren gel
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
viagra viagra online viagra online
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

11Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ Ἀλεξανδρίνῳ, παρασήμῳ Διοσκούροις. 12καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς, 13ὅθεν περιελόντες κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον. καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους, 14οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλήθημεν παρ’ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά· καὶ οὕτως εἰς τὴν Ῥώμην ἤλθαμεν. 15κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι Ἀππίου Φόρου καὶ Τριῶν Ταβερνῶν, οὓς ἰδὼν Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ θεῷ ἔλαβε θάρσος.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
what causes women to cheat married woman looking to cheat how many women cheat
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
click how to cheat on wife wife cheated on me
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
ways to end pregnancy where can i have an abortion when can you get an abortion
should i cheat on my boyfriend go cheat boyfriend
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
cialis coupons online read discount card prescription
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon

16Ὅτε δὲ εἰσήλθομεν εἰς Ῥώμην, ἐπετράπη τῷ Παύλῳ μένειν καθ’ ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ.

go wife cheaters go
read click here does abortion pill work
click link wife cheated on me
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
cialis discounts coupons site coupon for cialis
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
vermox cijena vermox vermox suspenzija
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

17Ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συγκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺς ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους· συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς· Ἐγώ, ἄνδρες ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ τοῖς ἔθεσι τοῖς πατρῴοις δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων, 18οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί· 19ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν. 20διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι, ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι. 21οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπαν· Ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, οὔτε παραγενόμενός τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ πονηρόν. 22ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι φρονεῖς, περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως ταύτης γνωστὸν ἡμῖν ἐστιν ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
married men who cheat with men blog.e-lecta.com My wife cheated on me
why do guys cheat click cheat on my wife
the best spy app mealmixer.com android tracking software
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
kamagra gold open kamagra
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
cialis prescription coupon silverlight4europeanhosting.hostforlife.eu coupon for prescription

23Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν ἧκον πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες, οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ πείθων τε αὐτοὺς περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τε τοῦ νόμου Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν ἀπὸ πρωῒ ἕως ἑσπέρας. 24καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις οἱ δὲ ἠπίστουν, 25ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι Καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν 26λέγων· Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπόν· Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε· 27ἐπαχύνθη γὰρ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν· μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 28γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ· αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται.

why men have affairs what makes people cheat go
go wife cheaters go
read natural abortion does abortion pill work
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
azithromycin 500mg read levaquin 500mg
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat
duphaston forum warpedfish.co.uk duphaston forum
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

30Ἐνέμεινεν δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι, καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς αὐτόν, 31κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως.

what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
click read here women who love to cheat
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
risk of abortion pill pill abortion cost natural abortion methods
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
click link wife cheated on me
i dream my husband cheated on me cheat women read here
married men who cheat with men click My wife cheated on me
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
motilium 1mg/ml open motilium eureka
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos