Help with using this page
Acts 27:21-44

21Πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν· Ἔδει μέν, ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. 22καὶ τὰ νῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν, ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν πλὴν τοῦ πλοίου· 23παρέστη γάρ μοι ταύτῃ τῇ νυκτὶ τοῦ θεοῦ, οὗ εἰμι, καὶ λατρεύω, ἄγγελος 24λέγων· Μὴ φοβοῦ, Παῦλε· Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι, καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί σοι θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ. 25διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρες· πιστεύω γὰρ τῷ θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται καθ’ ὃν τρόπον λελάληταί μοι. 26εἰς νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν.

women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
online viagra coupons open viagra coupons from pfizer
motilium 1mg/ml motilium et grossesse motilium eureka
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
cialis coupons online ouralfreton.co.uk cialis free coupon
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
coupon cialis cialis coupon card cialis coupons online
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
ldn for ulcerative colitis low dose naltrexone ldn naltrexone use

27Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ Ἀδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν. 28καὶ βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι, βραχὺ δὲ διαστήσαντες καὶ πάλιν βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς δεκαπέντε· 29φοβούμενοί τε μή που κατὰ τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι. 30τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν, 31εἶπεν Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις· Ἐὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ, ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε. 32τότε ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται τὰ σχοινία τῆς σκάφης καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
cialis dosage patton go cialis dosing guide
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
coupon prescription go coupons prescriptions
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
viagra viagra koktel viagra online
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
cialis 2015 coupon open coupon for cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

33Ἄχρι δὲ οὗ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι παρεκάλει Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς λέγων· Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε, μηθὲν προσλαβόμενοι· 34διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς, τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει· οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀπολεῖται. 35εἴπας δὲ ταῦτα καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαρίστησεν τῷ θεῷ ἐνώπιον πάντων καὶ κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν. 36εὔθυμοι δὲ γενόμενοι πάντες καὶ αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς. 37ἤμεθα δὲ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τῷ πλοίῳ διακόσιαι ἑβδομήκοντα ἕξ. 38κορεσθέντες δὲ τροφῆς ἐκούφιζον τὸ πλοῖον ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν θάλασσαν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
walgreens deals this week link coupons free
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
prescription card discount site discount prescription drug cards
does medicaid cover abortions how expensive are abortions abortion nyc
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
wer54w66sf32re2
voltarene posologie voltarene 75 mg voltarene posologie
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat

39Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον, κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐξῶσαι τὸ πλοῖον. 40καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς τὴν θάλασσαν, ἅμα ἀνέντες τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων, καὶ ἐπάραντες τὸν ἀρτέμωνα τῇ πνεούσῃ κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. 41περιπεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπέκειλαν τὴν ναῦν, καὶ μὲν πρῷρα ἐρείσασα ἔμεινεν ἀσάλευτος, δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας. 42τῶν δὲ στρατιωτῶν βουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσμώτας ἀποκτείνωσιν, μή τις ἐκκολυμβήσας διαφύγῃ· 43 δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ βουλήματος, ἐκέλευσέν τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾶν ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι, 44καὶ τοὺς λοιποὺς οὓς μὲν ἐπὶ σανίσιν οὓς δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου· καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
wife cheated on me redirect husband cheat
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
read here go women cheat on their husbands
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
read click here does abortion pill work
click how to cheat on wife wife cheated on me
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
abortion facts link cheap abortion
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
printable coupons for cialis link prescription coupon
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos