Help with using this page
Acts 27:1-20

27:1Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν, παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ σπείρης Σεβαστῆς. 2ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ Ἀδραμυττηνῷ μέλλοντι πλεῖν εἰς τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν τόπους ἀνήχθημεν ὄντος σὺν ἡμῖν Ἀριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως· 3τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα, φιλανθρώπως τε Ἰούλιος τῷ Παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψεν πρὸς τοὺς φίλους πορευθέντι ἐπιμελείας τυχεῖν. 4κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντίους, 5τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθομεν εἰς Μύρα τῆς Λυκίας. 6κἀκεῖ εὑρὼν ἑκατοντάρχης πλοῖον Ἀλεξανδρῖνον πλέον εἰς τὴν Ἰταλίαν ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό. 7ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες καὶ μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον, μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώνην, 8μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς Λιμένας ἐγγὺς ἦν πόλις Λασαία.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
read generic viagra cialis levitra cheap online
why do men cheat women cheat what makes married men cheat
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
married men who cheat with men click My wife cheated on me
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
my husband cheated solveit.openjive.com what is infidelity
abortion clinics in greensboro nc topogroup.com arguments against abortion
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
free prescription cards discount go prescription discounts cards
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
cialis coupons online site cialis free coupon
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch

9Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει Παῦλος 10λέγων αὐτοῖς· Ἄνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὐ μόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν. 11 δὲ ἑκατοντάρχης τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ μᾶλλον ἐπείθετο τοῖς ὑπὸ Παύλου λεγομένοις. 12ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν, εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
click signs of infidelity women who love to cheat
viagra size website how to maximize effect of viagra
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
viagra coupons 2016 link viagra discount coupons
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
viagra side effects blood pressure viagra for sale uk viagra effects
kamagra gold go kamagra
yasmine blog.keylink.rs yasminelle hinta
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
motilium koupit motilium motilium cena
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
viagra viagra wiki viagra online

13Ὑποπνεύσαντος δὲ νότου δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι ἄραντες ἆσσον παρελέγοντο τὴν Κρήτην. 14μετ’ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ’ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικὸς καλούμενος Εὐρακύλων· 15συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου καὶ μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ ἐπιδόντες ἐφερόμεθα. 16νησίον δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον Καῦδα ἰσχύσαμεν μόλις περικρατεῖς γενέσθαι τῆς σκάφης, 17ἣν ἄραντες βοηθείαις ἐχρῶντο ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον· φοβούμενοί τε μὴ εἰς τὴν Σύρτιν ἐκπέσωσιν, χαλάσαντες τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο. 18σφοδρῶς δὲ χειμαζομένων ἡμῶν τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο, 19καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἔρριψαν. 20μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιπὸν περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα τοῦ σῴζεσθαι ἡμᾶς.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
wife cheated on me redirect husband cheat
I cheated on my wife link read
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
wifes that cheat redirect redirect
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
second trimester abortion stories click abortion pill information
married men who cheat with men click My wife cheated on me
cheat on husband go why most women cheat
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
abortion clinics in greensboro nc abortion is murder arguments against abortion
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
cialis coupons online read discount card prescription
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
kamagra gold open kamagra
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
vermox cijena vermox vermox suspenzija

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos