Help with using this page
Acts 26:1-32

26:1Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη· Ἐπιτρέπεταί σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν. τότε Παῦλος ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο· 2Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι, 3μάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν τε καὶ ζητημάτων· διὸ δέομαι μακροθύμως ἀκοῦσαί μου.

my boyfriend cheated on me with a guy redirect read
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
coupons for cialis 2016 cialis coupon card coupon prescription
sildenafil citrate link keflex 500mg
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
kamagra gold open kamagra
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons
ldn for ulcerative colitis what does naltrexone do naltrexone use

4Τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου τὴν ἐκ νεότητος τὴν ἀπ’ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἔν τε Ἱεροσολύμοις ἴσασι πάντες Ἰουδαῖοι, 5προγινώσκοντές με ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος. 6καὶ νῦν ἐπ’ ἐλπίδι τῆς εἰς τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος, 7εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι· περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ· 8τί ἄπιστον κρίνεται παρ’ ὑμῖν εἰ θεὸς νεκροὺς ἐγείρει;

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
My wife cheated on me website dating sites for married people
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
I cheated on my wife link read
click open wife cheated on me
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
azithromycin 500mg yovi.info levaquin 500mg
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
post abortion read abortion deadline
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
kamagra gold go kamagra
voltaren végbélkúp click voltaren forte
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
cialis.com coupon click coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free myvisajobs.com cialis free coupon
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons

9Ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι· 10 καὶ ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ πολλούς τε τῶν ἁγίων ἐγὼ ἐν φυλακαῖς κατέκλεισα τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών, ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον, 11καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν, περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις.

wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
click infidelity women who love to cheat
read generic viagra cialis levitra cheap online
when women cheat why people cheat read
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
wifes that cheat redirect redirect
click how to cheat on wife wife cheated on me
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
prescription discount coupon go prescription drug cards
why do women cheat on their husbands storyofcheating.com married men cheat with men
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
prescription card discount site discount prescription drug cards
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
flutamide flutamida acne flutamida
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
viagra viagra online viagra online

12Ἐν οἷς πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκὸν μετ’ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς τῶν ἀρχιερέων 13ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους· 14πάντων τε καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν πρός με τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ· Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. 15ἐγὼ δὲ εἶπα· Τίς εἶ, κύριε; δὲ κύριος εἶπεν· Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις· 16ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου· εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι, προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδές με ὧν τε ὀφθήσομαί σοι, 17ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἐκ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς ἐγὼ ἀποστέλλω σε 18ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
wife cheated on me read husband cheat
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
click signs of infidelity women who love to cheat
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
second trimester abortion stories click abortion pill information
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
women that cheat link cheaters caught
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
prescription discount coupons click viagra coupon code
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
prescription card discount coupons for cialis 2016 discount prescription drug cards
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
flutamide flutamida plm flutamida
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
ventolin cena blog.rewardsrunner.com ventolin doping
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
priligy hinta priligy apteekki priligy

19Ὅθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ, 20ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν τε καὶ Ἱεροσολύμοις, πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν θεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας. 21ἕνεκα τούτων με Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι. 22ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα μαρτυρόμενος μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωϋσῆς, 23εἰ παθητὸς χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
what makes married men cheat marriage affairs husband watches wife cheat
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
baby abortion insight.nestingen.com how long can you wait to get an abortion
the best spy app mealmixer.com android tracking software
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
prescription discount coupon go prescription drug cards
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
can i take naltrexone and benzodiazepines link can i take naltrexone and benzodiazepines
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
post abortion abortion pill clinics abortion deadline
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole posologie
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos loette 28 loette pildora
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

24Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ φησιν· Μαίνῃ, Παῦλε· τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει. 25 δὲ Παῦλος· Οὐ μαίνομαι, φησίν, κράτιστε Φῆστε, ἀλλὰ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι. 26ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ· λανθάνειν γὰρ αὐτὸν τούτων οὐ πείθομαι οὐθέν, οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο. 27πιστεύεις, βασιλεῦ Ἀγρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύεις. 28 δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον· Ἐν ὀλίγῳ με πείθεις Χριστιανὸν ποιῆσαι. 29 δὲ Παῦλος· Εὐξαίμην ἂν τῷ θεῷ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν μεγάλῳ οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος καὶ ἐγώ εἰμι παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
My wife cheated on me website dating sites for married people
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
read viagra 50 online
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
wifes that cheat redirect redirect
click link wife cheated on me
women that cheat link cheaters caught
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
My girlfriend cheated on me infidelity signs unfaithful spouse
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
prescription coupon link free viagra samples coupon
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis generika cialis a alkohol
motilium koupit motilium motilium cena

30Ἀνέστη τε βασιλεὺς καὶ ἡγεμὼν τε Βερνίκη καὶ οἱ συγκαθήμενοι αὐτοῖς, 31καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι Οὐδὲν θανάτου δεσμῶν ἄξιον τι πράσσει ἄνθρωπος οὗτος. 32Ἀγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη· Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ἄνθρωπος οὗτος εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα.

My wife cheated on me website dating sites for married people
click read here women who love to cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
i dream my husband cheated on me website read here
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
cheat on husband go why most women cheat
naltrexone pill allied.edu sildenafil citrate 130mg
cialis coupons online canada drug pharmacy coupon discount card prescription
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
free cialis coupon click prescription drugs coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
ribavirin wiki site ribavirin dozu
cialis coupons online site cialis free coupon
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
priligy keskustelu priligy hinta priligy 30 mg

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos