Help with using this page
Acts 23:11-35

11Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ κύριος εἶπεν· Θάρσει, ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἰερουσαλὴμ οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς Ῥώμην μαρτυρῆσαι.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
why men have affairs what makes people cheat go
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
the best spy app mealmixer.com android tracking software
naltrexone pill click sildenafil citrate 130mg
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
prescription card discount site discount prescription drug cards
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
discount coupons for prescriptions open cialis free sample coupons
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
flutamide flutamida plm flutamida
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin sprej ventolin doping
2015 cialis coupon free cialis samples coupon prescription coupon card
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg

12Γενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες συστροφὴν οἱ Ἰουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον. 13ἦσαν δὲ πλείους τεσσεράκοντα οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν ποιησάμενοι· 14οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν· Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον. 15νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν εἰς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
second trimester abortion stories click abortion pill information
women who like to cheat women affair why husband cheat on their wife
women cheat on men how many guys cheat my boyfriend cheated on me with a guy
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
prescription discount coupons click viagra coupon code
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
types of abortions areta.se how long can you wait to have an abortion
cialis sample coupon bioselect-us.com lilly coupons for cialis
post abortion read abortion deadline
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
kamagra gold kamagra jelly kamagra
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
cheap cialis go cialis
cialis.com coupon go coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
prescription discount coupon cialis coupons and discounts cialis 2015 coupon
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms

16Ἀκούσας δὲ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὴν ἐνέδραν παραγενόμενος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλεν τῷ Παύλῳ. 17προσκαλεσάμενος δὲ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη· Τὸν νεανίαν τοῦτον ἄπαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον, ἔχει γὰρ ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῷ. 18 μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τὸν χιλίαρχον καὶ φησίν· δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός με ἠρώτησεν τοῦτον τὸν νεανίαν ἀγαγεῖν πρὸς σέ, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι. 19ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ χιλίαρχος καὶ ἀναχωρήσας κατ’ ἰδίαν ἐπυνθάνετο· Τί ἐστιν ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι; 20εἶπεν δὲ ὅτι Οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε ὅπως αὔριον τὸν Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ συνέδριον ὡς μέλλον τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ· 21σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς, ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν, καὶ νῦν εἰσιν ἕτοιμοι προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. 22 μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίσκον παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρὸς ἐμέ.

My wife cheated on me website dating sites for married people
read here go women cheat on their husbands
second trimester abortion stories click abortion pill information
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
dilation and curettage of uterus abortion pill problems in early pregnancy
cialis coupons online read discount card prescription
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
cialis 20 cialis 20 cialis 20
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze

23Καὶ προσκαλεσάμενός τινας δύο τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν· Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός, 24κτήνη τε παραστῆσαι ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον διασώσωσι πρὸς Φήλικα τὸν ἡγεμόνα, 25γράψας ἐπιστολὴν ἔχουσαν τὸν τύπον τοῦτον· 26Κλαύδιος Λυσίας τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν. 27τὸν ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ’ αὐτῶν ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι ἐξειλάμην, μαθὼν ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν, 28βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ, κατήγαγον εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν. 29ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν, μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου δεσμῶν ἔχοντα ἔγκλημα. 30μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα ἔσεσθαι ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρὸς σέ, παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
when women cheat why women cheat with married men read
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
cheat on husband go why most women cheat
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
why do guys cheat link cheat on my wife
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
prescription discount coupon go prescription drug cards
discount coupons for viagra markthrice.com viagra coupon 2016
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
cialis dosage patton cialis dosing guide
discount prescription coupons link discount coupons for prescriptions
voltaren végbélkúp click voltaren forte
viagra site viagra online
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
amitriptyline afbouwen open amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

31Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς τὴν Ἀντιπατρίδα· 32τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς ἀπέρχεσθαι σὺν αὐτῷ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολήν· 33οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν Καισάρειαν καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι παρέστησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ. 34ἀναγνοὺς δὲ καὶ ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχείας ἐστὶν καὶ πυθόμενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας, 35Διακούσομαί σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται· κελεύσας ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι αὐτόν.

buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
My wife cheated on me website dating sites for married people
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
My girlfriend cheated on me read unfaithful spouse
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
coupon for free cialis prescription drug coupons cialis.com coupon
why do women cheat on their husbands the unfaithful husband married men cheat with men
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
discount prescription coupons click discount coupons for prescriptions
triatec hct 10 click triatec hct 10
wer54w66sf32re2
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
lamisil 1 lamisil pomada lamisil spray
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos