Help with using this page
2 Timothy 4:1-22

4:1Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ· 2κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. 3ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, 4καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται. 5σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
read generic viagra in the united states online
my boyfriend cheated on me with a guy click read
read here go women cheat on their husbands
prescription savings cards buyerauctionmanager.com discount card for prescription drugs
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
cialis prescription coupon cialis discount coupons cialis discount coupons
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
triatec hct 10 click triatec hct 10
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis coupons free free cialis coupon 2016 cialis free coupon
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren gel
voltaren gel voltaren ampul voltaren patch
2015 cialis coupon funtimeleisure.co.uk prescription coupon card
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin diskuze

6Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκεν. 7τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· 8λοιπὸν ἀπόκειταί μοι τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
naltrexone pill click sildenafil citrate 130mg
can i take clomid after a miscarriage read can i take clomid after a miscarriage
abortion facts link cheap abortion
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
cheap cialis go cialis
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat
viagra viagra wiki viagra online

9Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως· 10Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν· 11Λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ’ ἐμοῦ. Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ, ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν, 12Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον. 13τὸν φαιλόνην, ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας. 14Ἀλέξανδρος χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατοἀποδώσει αὐτῷ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ15ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις.

read generic viagra cialis levitra cheap online
read natural abortion does abortion pill work
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
women that cheat link cheaters caught
stories of little sex adult teacher anal sex stories kaltens sex stories
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
my husband cheated read what is infidelity
coupons for cialis 2016 cialis coupon card coupon prescription
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
viagra coupon pfizer softballspa.com coupons for drugs
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
kamagra gold open kamagra
omeprazole effet secondaire 1world2go.com omeprazole posologie
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
triatec hct 10 click triatec hct 10
wer54w66sf32re2
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
abortion pill articles activeslo.com how to get an abortion pill

16Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπονμὴ αὐτοῖς λογισθείη17 δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος. 18ῥύσεταί με κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον· δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
My wife cheated on me why do husbands cheat dating sites for married people
click infidelity women who love to cheat
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
read where to buy abortion pill does abortion pill work
what makes women cheat read reasons why husbands cheat
women that cheat link cheaters caught
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
cvs sales today usingprogramming.com cvs sales
viagra free coupon 2016 viagra coupon prescription drug discount cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate
cialis 20 cialis 20 cialis 20
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
viagra viagra koktel viagra online
cialis.com coupon bilgecammakina.com coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
flagyl jarabe flagyl plm flagyl 125
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
neurontin diskuze williamgonzalez.me neurontin alkohol
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

19Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον. 20Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ, Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. 21Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
I cheated on my wife link read
why men have affairs how many women cheat on their husbands go
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
why do women cheat on their husbands storyofcheating.com married men cheat with men
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
abortion facts link cheap abortion
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
prescription savings cards is-aber.net cialis coupons and discounts
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
cialis.com coupon go coupon for free cialis
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
metoprololtartrat metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat

22 κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. χάρις μεθ’ ὑμῶν.

buy abortion pill online online i need to buy the abortion pill
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
what causes women to cheat link how many women cheat
click link wife cheated on me
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
cheat on husband go why most women cheat
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
printable pharmacy coupons open pharmacy discount coupon
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
baby abortion go how long can you wait to get an abortion
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
cialis prescription coupon cialis discount coupons cialis discount coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
ribavirin wiki onlineseoanalyzer.com ribavirin dozu
cialis coupons online site cialis free coupon
wer54w66sf32re2
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
voltaren krem nedir voltaren krem nedir voltaren gel
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
acetazolamide symptoms acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos