Help with using this page
2 Peter 2:1-22

2:1Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν· 2καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δι’ οὓς ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται· 3καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται· οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει.

click signs of infidelity women who love to cheat
go reasons women cheat go
risk of abortion pill abortion in america natural abortion methods
read click here does abortion pill work
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
testing for aids site hiv symptoms in men
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
cheat on husband go why most women cheat
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
prescription discount coupons click viagra coupon code
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
cialis coupons 2015 site free prescription drug cards
cialis.com coupon click coupon for free cialis
wer54w66sf32re2
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
coupons for prescription drugs internet drug coupons drug coupons
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

4Εἰ γὰρ θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους, 5καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν, κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας, 6καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβειν τεθεικώς, 7καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο8βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ δίκαιος ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν9οἶδεν κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν, 10μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
click signs of infidelity women who love to cheat
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
coupon for medication blog.paraleap.com discount rx pharmacy
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
cvs sales today read cvs sales
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
cialis prescription coupon prescription drugs discount cards cialis discount coupons
abortion facts abortion at 16 weeks cheap abortion
bystolic coupon mckesson printable coupons for bystolic
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
cialis dosage patton go cialis dosing guide
erectiepillen zonder recept http://viagrapillenkruidvat.com kosten viagra apotheek
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
ribavirin wiki click ribavirin dozu
flutamide flutamida plm flutamida
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
voltarene posologie yunaweddings.com voltarene posologie
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

Τολμηταὶ, αὐθάδεις, δόξας οὐ τρέμουσιν, βλασφημοῦντες, 11ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες οὐ φέρουσιν κατ’ αὐτῶν βλάσφημον κρίσιν. 12οὗτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννημένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν, ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες, ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται, 13ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας· ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπίλοι καὶ μῶμοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν, 14ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα, 15καταλιπόντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βοσὸρ ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν 16ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας· ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
viagra size website how to maximize effect of viagra
women that cheat nookandlearn.com cheaters caught
sildenafil citrate blog.griblivet.dk keflex 500mg
prescription discount coupon go prescription drug cards
prescription savings cards site discount card for prescription drugs
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
viagra viagra kupovina viagra online
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
costs of abortion abortion clinic dallas tx how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
ventolin cena ventolin smpc ventolin doping
flagyl jarabe flagyl v flagyl 125
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

17Οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, οἷς ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται. 18ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους, 19ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς· γάρ τις ἥττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται. 20εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. 21κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς· 22συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας· Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί· Ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
married men who cheat with men click My wife cheated on me
My girlfriend cheated on me boyfriend cheated on me why husband cheat
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
why do women cheat on their husbands site married men cheat with men
can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage can i take clomid after a miscarriage
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
free prescription cards discount go prescription discounts cards
ribavirin wiki click ribavirin dozu
cheap cialis driverblog.suddath.com cialis
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
chemical abortion pill what is abortion pill abortion pill methods

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos