Help with using this page
1 Timothy 5:1-25

5:1Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελφούς, 2πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
baby abortion questions about abortion how long can you wait to get an abortion
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
discount coupons for viagra free prescription cards discount viagra coupon 2016
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
triatec hct 10 blog.onlinedelivery.in triatec hct 10
wer54w66sf32re2
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

3Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας. 4εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις, τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 5 δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ θεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας· 6 δὲ σπαταλῶσα ζῶσα τέθνηκεν. 7καὶ ταῦτα παράγγελλε, ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν· 8εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
should i cheat on my boyfriend read cheat boyfriend
coupons for cialis 2016 site coupon prescription
cvs sales today read cvs sales
discount coupons for viagra prescription discount coupons viagra coupon 2016
viagra manufacturer coupon viagra coupons printable viagra discount coupons
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
viagra free coupon go prescription drug discount cards
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
does medicaid cover abortions 1world2go.com abortion nyc
printable coupons for cialis go prescription coupon
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000
chemical abortion pill rubinetteriemariani.it abortion pill methods
coupon cialis prescriptions coupons cialis coupons online
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
priligy keskustelu priligy kokemuksia priligy 30 mg

9Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή, 10ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν. 11νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ· ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσιν τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, 12ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν· 13ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν, περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα. 14βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν· 15ἤδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ. 16εἴ τις πιστὴ ἔχει χήρας, ἐπαρκείτω αὐταῖς, καὶ μὴ βαρείσθω ἐκκλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ.

why men have affairs click go
what causes women to cheat link how many women cheat
women cheat on men link my boyfriend cheated on me with a guy
why do guys cheat click cheat on my wife
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
printable pharmacy coupons wissa.net pharmacy discount coupon
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
types of abortions go how long can you wait to have an abortion
cialis coupons online drug prescription card discount card prescription
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
wer54w66sf32re2
prescription discount coupon fedbeton.be cialis 2015 coupon
viagra viagra online viagra online
acetazolamide spc acetazolamide sivuvaikutukset acetazolamide symptoms
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

17Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ· 18λέγει γὰρ γραφή· Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις, καί· Ἄξιος ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. 19κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο τριῶν μαρτύρων· 20τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν. 21διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν. 22χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις· σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει.

i need to buy the abortion pill order abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
viagra size website how to maximize effect of viagra
when women cheat why people cheat read
my boyfriend cheated on me with a guy click read
what causes women to cheat link how many women cheat
women that cheat on their husbands married men who have affairs what makes married men cheat
married men who cheat with men click My wife cheated on me
My girlfriend cheated on me blog.sitters4charities.org why husband cheat
viagra manufacturer coupon viagra coupons from pfizer viagra discount coupons
online viagra coupons open viagra coupons from pfizer
viagra free coupon fyter.cn prescription drug discount cards
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
can i take clomid after a miscarriage canitake.net can i take clomid after a miscarriage
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
naproxen nsaid cylentware.com naproxen
apranax compendium apranax compendium apranax 550
yasmine yasmina rossi yasminelle hinta
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis a alkohol cialis a alkohol
lamisil 1 blog.bjorback.com lamisil spray
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

23μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχον καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας.

when women cheat why women cheat with married men read
read here reasons wives cheat on their husbands women cheat on their husbands
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
women that cheat on their husbands click here what makes married men cheat
what makes women cheat why do women cheat on husbands reasons why husbands cheat
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
post abortion discounts and coupons abortion deadline
cialis coupons 2015 totspub.com free prescription drug cards
when will bystolic go generic when will bystolic go generic
acheter viagra en ligne canada http://acheterviagraenfrance.com/en/ligne-canada acheter viagra en ligne canada
cialis 20 cialis 20 cialis 20
free cialis coupon codesamples.in prescription drugs coupons
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
ribavirin wiki click ribavirin dozu
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
amitriptyline afbouwen amitriptyline afbouwen amitriptyline ervaringen
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis cialis a alkohol
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
voltaren gel voltaren nedir voltaren patch
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin alkohol
vermox cijena vermox vermox suspenzija

24Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσιν, προάγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶν δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν· 25ὡσαύτως καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα, καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
my husband cheated on me My husband cheated on me click
I cheated on my wife link read
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
why men have affairs click go
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
should i cheat on my boyfriend i had a dream i cheated on my boyfriend cheat boyfriend
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
prescription discount coupon prescription savings cards prescription drug cards
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis discounts coupons cialis coupons online coupons for cialis printable
cialis prescription coupon cialis discount coupons cialis discount coupons
bystolic coupon mckesson go printable coupons for bystolic
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
erectiepillen zonder recept viagra pillen kruidvat kosten viagra apotheek
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
yasmine yasmin hinta yasminelle hinta
triatec hct 10 read triatec hct 10
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
wer54w66sf32re2
neurontin diskuze neurontin 400 neurontin alkohol
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos