Help with using this page
1 Timothy 1:1-20

1:1Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ κατ’ ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν 2Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
wife cheated on me why wives cheat on husbands husband cheat
why do men cheat why husband cheat on their wife what makes married men cheat
my boyfriend cheated on me with a guy when married men cheat read
ways to end pregnancy how to have an abortion when can you get an abortion
what makes people cheat riaservicesblog.net men having affairs
testing for aids site hiv symptoms in men
reasons married men cheat blog.sharepointgeek.nl my boyfriend cheated on me quotes
my husband cheated read what is infidelity
why married men have affairs read women love to cheat
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
prescription savings cards coupons for prescription drugs discount card for prescription drugs
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
abortion facts link cheap abortion
doxycycline hyclate and stomach pain http://doxycyclinefor.net/hyclate/and/stomach/pain doxycycline hyclate and stomach pain
discount coupons for prescriptions prescription savings card cialis free sample coupons
viagra side effects blood pressure where to buy viagra viagra effects
free cialis coupon coupons prescriptions discount drug coupons
printable coupons for cialis nationalautocare.com prescription coupon
voltaren végbélkúp click voltaren forte
motilium 1mg/ml click motilium eureka
cialis discounts coupons site coupon for cialis
costs of abortion studentsakha.com how many abortions can a woman have
post abortion read abortion is wrong
wer54w66sf32re2
cialis coupons free cialis coupon lilly cialis free coupon
viagra online viagra uden recept viagra netdoktor
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
voltaren gel voltaren krem fiyat voltaren patch
neurontin diskuze neurontin 100 mg neurontin diskuze
metoprololtartrat metoprolol succinate metoprololtartrat
duphaston forum duphaston cijena bez recepta duphaston forum
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

3Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ, πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν 4μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσι μᾶλλον οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει5τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου, 6ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν, 7θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε λέγουσιν μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται.

viagra size which works better cialis viagra levitra how to maximize effect of viagra
read generic viagra cialis levitra cheap online
risk of abortion pill is the abortion pill effective natural abortion methods
read click here does abortion pill work
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
free prescription drug discount card read viagra discounts coupons
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
prescription transfer coupon blog.idilbaby.com cialis discount coupon
gabapentin description 216 gabapentin description 216 gabapentin description 216
coupon prescription prostudiousa.com coupons prescriptions
rifaximin rifaximine acheter rifaximine
cialis discounts coupons site coupon for cialis
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
cialis prodej cialis generika cialis a alkohol
thyrax fk thyrax kopen thyrax duotab prijs
viagra viagra wiki viagra online
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription
ldn for ulcerative colitis open naltrexone use

8Οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς νόμος ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, 9εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις, 10πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, 11κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου θεοῦ, ἐπιστεύθην ἐγώ.

testing for aids what are the treatments for aids hiv symptoms in men
women who like to cheat why do men cheat on their wife why husband cheat on their wife
women that cheat on their husbands yodotnet.com all wife cheat
printable pharmacy coupons free pharmacy discount cards pharmacy discount coupon
coupon for free cialis mba-institutes.com cialis.com coupon
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount prescriptions coupons prescriptions coupons prescription discounts cards
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
printable coupons for cialis go prescription coupon
estradiol e2 hormon asser.nl estradiol e2 hormon
cialis discounts coupons meraresult.com coupon for cialis
wer54w66sf32re2
dermovate valerato de betametasona dermovate valerato de betametasona dermovate pomada para que serve
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
acetazolamide spc bilie.org acetazolamide symptoms
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

12Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν, 13τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν· ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ, 14ὑπερεπλεόνασεν δὲ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 15πιστὸς λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι· ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ, 16ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ’ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 17τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

buy the abortion pill online read here order abortion pill online
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
click read here women who love to cheat
my husband cheated on me why married men cheat click
cheat on husband marcandela.com why most women cheat
why married men have affairs why people cheat in marriage women love to cheat
deltasone 5mg clomid 25mg deltasone pill
prescription discount coupons areta.se viagra coupon code
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
discount prescriptions coupons free coupon for cialis prescription discounts cards
tudorza patient assistance site does bystolic have a generic
acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada acheter viagra en ligne canada
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
cialis discounts coupons cialis coupon code coupon for cialis
wer54w66sf32re2
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription

18Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν, 19ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν· 20ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Ἀλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσι μὴ βλασφημεῖν.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
buy the abortion pill online how to order the abortion pill online order abortion pill online
click signs of infidelity women who love to cheat
stories of little sex written adult stories with animals and humans having sex kaltens sex stories
why married men have affairs my husband cheated on me women love to cheat
can i take naltrexone and benzodiazepines canitake.net can i take naltrexone and benzodiazepines
cialis discounts coupons charamin.com coupons for cialis printable
discount prescription coupons eblogin.com discount coupons for prescriptions
voltaren végbélkúp megaedd.com voltaren forte
apranax compendium ironsharpdev.com apranax 550
motilium 1mg/ml click motilium eureka
estradiol e2 hormon link estradiol e2 hormon
wer54w66sf32re2
vermox delovanje vermox brez recepta vermox delovanje
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
metoprololtartrat williamgonzalez.me metoprololtartrat
cialis prescription coupon lilly coupons for cialis coupon for prescription

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos