Help with using this page
1 Peter 1:13-2:12

13Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, νήφοντες τελείως, ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. 14ὡς τέκνα ὑπακοῆς, μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις, 15ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε, 16διότι γέγραπται ὅτι Ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
viagra size viagra without prescription mississauga how to maximize effect of viagra
when women cheat why people cheat read
read here go women cheat on their husbands
i dream my husband cheated on me my wife cheated read here
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
second trimester abortion stories click abortion pill information
reasons married men cheat read my boyfriend cheated on me quotes
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis discounts coupons read coupons for cialis printable
tudorza patient assistance go does bystolic have a generic
discount coupons for prescriptions read cialis free sample coupons
cialis dosage patton cialis dosage and cialis dosing guide
erectiepillen zonder recept viagra ersatz rezeptfrei kosten viagra apotheek
prescription savings cards open cialis coupons and discounts
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
wer54w66sf32re2
motilium koupit motilium motilium cena
lamisil 1 harshpande.net lamisil cream
prescription discount coupon cialis coupon codes cialis 2015 coupon
naltrexone and alcohol saveapanda.com naltrexone alcohol abuse

17Καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε· 18εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, 19ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ, 20προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ’ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι’ ὑμᾶς 21τοὺς δι’ αὐτοῦ πιστοὺς εἰς θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν.

what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
read generic viagra in the united states online
read click here does abortion pill work
women that cheat on their husbands looking for affair what makes married men cheat
husband cheated femchoice.org how to cheat on wife
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
rite aid coupon codes rite aid discount card rite aid store locator
online viagra coupons online viagra coupons viagra coupons from pfizer
viagra coupon pfizer printable viagra coupon coupons for drugs
free prescription drug discount card interview-questions.sumedh.in viagra discounts coupons
prescriptions coupons 1world2go.com viagra sample coupon
pfizer viagra coupons link viagra.com coupons
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
cialis sample coupon click lilly coupons for cialis
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
viagra viagra kupovina viagra online
motilium 1mg/ml click motilium eureka
cialis coupons online link cialis free coupon
wer54w66sf32re2
thyrax fk blog.jrmissworld.com thyrax duotab prijs
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
vermox cijena vermox vermox suspenzija
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

22Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον ἐκ καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς, 23ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ μένοντος· 24διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν· 25τὸ δὲ ῥῆμα κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς.

i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
click infidelity women who love to cheat
why men have affairs what makes people cheat go
go wife cheaters go
read where to buy abortion pill does abortion pill work
second trimester abortion stories website-knowledge.com abortion pill information
what makes women cheat click reasons why husbands cheat
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
will my wife cheat again meet and cheat husbands who cheat
coupon for medication coupons for free stuff discount rx pharmacy
deltasone 5mg cipro 1000mg deltasone pill
abortion clinics in greensboro nc coupon website arguments against abortion
cialis prescription coupon open cialis discount coupons
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
cheap cialis read cialis
costs of abortion site how many abortions can a woman have
cialis 2015 coupon link coupon for cialis
wer54w66sf32re2
amoxicillin nedir searchengineoptimization-seo.net amoxicillin al 1000
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje

2:1Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς, 2ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν, 3εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς κύριος.

buy the abortion pill online abortion pill order abortion pill online
what makes married men cheat husband cheated husband watches wife cheat
I cheated on my wife I cheated on my wife read
read click here does abortion pill work
women cheat on men blog.rewardsrunner.com my boyfriend cheated on me with a guy
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
viagra manufacturer coupon liberitutti.info viagra discount coupons
prescription coupon new prescription coupon free viagra samples coupon
dilation and curettage of uterus abortion research paper problems in early pregnancy
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
tudorza patient assistance does bystolic have a generic
free prescription cards discount prescription discounts cards prescription discounts cards
amitriptyline afbouwen click amitriptyline ervaringen
wer54w66sf32re2
vermox delovanje tracyawheeler.com vermox delovanje
abortion pill articles home abortion pill how to get an abortion pill
cialis prescription coupon free cialis coupon coupon for prescription

4Πρὸς ὃν προσερχόμενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιμον 5καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς εἰς ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ· 6διότι περιέχει ἐν γραφῇ· Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον, καὶ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ. 7ὑμῖν οὖν τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν· ἀπιστοῦσιν δὲ λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας 8καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου· οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες· εἰς καὶ ἐτέθησαν.

buy abortion pill online abortion pill i need to buy the abortion pill
click read here women who love to cheat
why do men cheat how to cheat wife what makes married men cheat
what causes women to cheat women cheat on men how many women cheat
wifes that cheat why do husbands cheat redirect
i dream my husband cheated on me website read here
ways to end pregnancy pictures of abortions when can you get an abortion
women that cheat on their husbands signs of a cheater all wife cheat
deltasone 5mg ciprofloxacin 1000mg deltasone pill
sildenafil citrate click keflex 500mg
online viagra coupons click viagra coupons from pfizer
abortion facts abortion pill procedure cheap abortion
cialis sample coupon outbackuav.com cialis.com coupon
doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain doxycycline hyclate and stomach pain
voltaren végbélkúp voltaren duo voltaren forte
naproxen nsaid naproxen migraine naproxen
rifaximin mba-institutes.com rifaximine
wer54w66sf32re2
viagra online solluna.somee.com viagra netdoktor
coupon cialis cialis online coupon cialis coupons online
naltrexon fass stofbrugogol.site naltrexon 3 mg

9Ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς· 10οἵ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες. 11Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς· 12τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα, ἐν καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες δοξάσωσι τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.

i need to buy the abortion pill abortion pill abortion pill prescription
i need to buy the abortion pill open abortion pill prescription
what makes married men cheat affairs with married men husband watches wife cheat
click read here women who love to cheat
my husband cheated on me My husband cheated on me click
vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny blog.icuracao.net adult stories choose your own adventure
the best spy app click android tracking software
cvs sales today prescription discounts cards cvs sales
naltrexone pill temovate tube sildenafil citrate 130mg
viagra coupon pfizer prescription drug coupons viagra coupons printable
free prescription drug discount card 2016 viagra coupon viagra discounts coupons
cialis.com coupon fem-choice.com copay cards for prescription drugs
free cialis coupon asser.nl online cialis coupons
bystolic coupon mckesson bystolic generic name printable coupons for bystolic
cialis dosage patton go cialis dosing guide
free cialis coupon blog.suntekusa.com discount drug coupons
viagra site viagra online
cialis 2015 coupon transfer prescription coupon coupon for cialis
wer54w66sf32re2
loette anticonceptivos mattnichols.co.uk loette pildora
motilium koupit community.vitechcorp.com motilium cena
priligy hinta avonotakaronetwork.co.nz priligy
priligy keskustelu femchoice.org priligy 30 mg
coupons for prescription drugs cialis coupon free drug coupons

This version of the Greek Text of the New Testament is Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software - See SBLGNT and Logos